Basket

  Untick selected:   0
 1. Subject h.spoločnosť vedomostná
  Subject h.knowledge society
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 100  : Pojem úzko významovo súvisí s vedomostnou ekonomikou. Vedomostná spoločnosť cielene a aktívne investuje do osobnostného rozvoja každého jednotlivca, prostredníctvom podpory vzdelávania, vedeckých a výskumných aktivít rozvíja svoju inovačnú kapacitu a taktiež sa snaží rozvíjať a podporovať podnikateľské prostredie.
  Database250h - eco-index
  References (226) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (135) - ARTICLES
  (12) - ELECTRONIC RESOURCES
  (47) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0