Basket

  Untick selected:   0
  1. TitleAIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (13. : 20.-21.5.2010 : Bratislava, Slovensko)
    See linkApplied Informatics Econometrics Statistics Accounting 2010
    AIESA 2010
    Database210a - súbor autorít korporácií a akcií
    References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ