Basket

  Untick selected:   0
 1. Subject h.daňovníci
  Subject h.tax-payers
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 81  : Fyzické alebo právnické osoby, ktorých príjmy, majetok alebo činnosti podliehajú priamej dani; znášajú daňové bremeno a obvykle ho nemôžu na nikoho preniesť.
  Database250h - eco-index
  References (280) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (605) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (34) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0