Basket

  Untick selected:   0
 1. Subject h.investovanie
  Subject h.investment
  Eco-code330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 199  : Ekonomická činnosť, ktorou sa hospodáriaci subjekt vzdáva súčasnej spotreby v záujme rastu výnosov v budúcnosti. Investície zahŕňajú vklady do dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a do finančných nástrojov.
  Database250h - eco-index
  References (28) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (591) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (508) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (299) - BOOKS
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading