Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.plán

  Subject h.plán
  Subject h.plan
  Eco-code338.26 - Hospodárske plánovanie
  65.012.2 - Plánovanie. Programy. Plány. Plánovacie pomôcky
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 631  : Jeden zo základných nástrojov riadenia. Plány možno deliť z hľadiska časového na krátkodobé, strednodobé, dlhodobé a perspektívne; ďalej z hľadiska odvetvia, na rozvoj ktorého boli spracované; regiónu pre ktorý boli spracované a z rôznych iných hľadísk.
  Database250h - eco-index
  References (50) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (79) - ARTICLES
  (100) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0