Basket

  Untick selected:   0
 1. Subject h.rozvoj regionálny
  Subject h.regional development
  Eco-code332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Look insteadrozvoj oblastný
  Database250h - eco-index
  References (52) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (568) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (669) - ARTICLES
  (49) - ELECTRONIC RESOURCES
  (398) - BOOKS
  (18) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

  Untick selected:   0