Basket

  Untick selected:   0
 1. TitleEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava 5
  See linkFakulta hospodárskej informatiky EU
  Ekonomická univerzita v Bratislave.. Fakulta hospodárskej informatiky. Slovenská spoločnosť pre operačný výskum. ((Bratilsava, Slovensko))
  University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics
  Faculty of Economic Informatics University of Economics Bratislava
  EUBFHI
  FHI
  Dekanát FHI
  Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Fakulta riadenia
  Database210v - vendor
  References (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (654) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ARTICLES
  (34) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - publisher
  (8) - vendor
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (64) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  corporation

  corporation