Basket

  Untick selected:   0
  1. MALINA, Ľubor. Otvorené otázky a úskalia implementácie novej bazilejskej dohody o kapitáli. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska. ISSN 1335-0900, Február 2004, roč. 12, č. 2, s. 2-4.
    article

    article

  Untick selected:   0