Basket

  Untick selected:   0
  1. 2005 ,Č. 2 (február 2005). Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2005. ISSN 1336-5711.
    unrecognised

    unrecognised

  Untick selected:   0