Basket

  Untick selected:   0
  1. GAŠPAR, Pavel. Metódy výpočtu rozdelenia celkových škôd a ich aplikácia na odhad rezerv na poistné plnenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Huťka. Bratislava, 2004. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book