Basket

  Untick selected:   0
  1. HNILICA, Jiří. Teplota jako rizikový faktor výkonnosti firmy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 203-207.
    article

    article

  Untick selected:   0