Basket

  Untick selected:   0
  1. MALINA, Ľubor. Implementácia Bazileja 2 do slovenskej legislatívy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 15-19.
    article

    article

  Untick selected:   0