Basket

  Untick selected:   0
  1. 2007 ,Č. 9 (September 2007). Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711.
    unrecognised

    unrecognised

  Untick selected:   0