Basket

  Untick selected:   0
  1. TUMPACH, Miloš. Medzinárodné smernice pre vzdelávanie v oblasti účtovníctva. In REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 363-365.
    article

    article