Basket

  Untick selected:   0
  1. PÓLYA, Attila. Netradičný spôsob vyučovania a testovania vedomostí prostredníctvom vlastného e-learningového systému. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 141-143.
    article

    article

  Untick selected:   0