Basket

  Untick selected:   0
  1. PINDA, Ľudovít - CHMELOVÁ, Petra. Sekuritizácia poistných rizík a katastrofické dlhopisy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Január 2008, roč. 16, č. 1, s. 19-23.
    article

    article