Basket

  Untick selected:   0
  1. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh - jeden zo segmentov finančného trhu v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 27-29.
    article

    article