Basket

  Untick selected:   0
  1. BELÁS, Jaroslav. [Menová politika]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 30. Recenzia na: Menová politika : stratégie, inštitúcie a nástroje / Jana Kotlebová, Otto Sobek. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-092-0.
    article

    article