Basket

  Untick selected:   0
  1. 2008 ,Č. Marec 2008. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711.
    journal

    journal

  Untick selected:   0