Basket

  Untick selected:   0
  1. KRÁTKA, Zuzana. Význam zaistenia - špecifickej formy poistenia - v súčasnej ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Apríl 2008, roč. 16, č. 4, s. 17-20.
    article

    article