Basket

  Untick selected:   0
  1. GOGA, Marián. Ekonometrické modelovanie hospodárskeho rastu SR. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 30-40.
    article

    article

  Untick selected:   0