Basket

  Untick selected:   0
  1. VAŠEKOVÁ, Miroslava - SKLENKA, Miloš. Vplyv finančného prenájmu na peňažné toky v účtovníctve nájomcu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 181-193.
    article

    article

  Untick selected:   0