Basket

  Untick selected:   0
  1. CHOVANCOVÁ, Božena. Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 28. Recenzia na: Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty / Jaroslav Belás. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-190-3.
    article

    article