Basket

  Untick selected:   0
  1. 2009 ,Č. Január. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2009. ISSN 1336-5711.
    journal

    journal

  Untick selected:   0