Basket

  Untick selected:   0
  1. GAZDAGOVÁ, Eva. Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 175-178.
    article

    article

  Untick selected:   0