Basket

  Untick selected:   0
  1. RUSŇÁKOVÁ, Lucia. Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 296-299.
    article

    article