Basket

  Untick selected:   0
  1. ČARNICKÝ, Štefan. Aplikačné možnosti a výhody exekutívnych informačných systémov. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 103-105.
    article

    article

  Untick selected:   0