Basket

  Untick selected:   0
  1. SIVÁK, Rudolf - IVANIČKA, Koloman. Inovačné stimuly na zrýchlenie rozvoja slovenskej ekonomiky. In Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3, s. 7-14.
    article

    article

  Untick selected:   0