Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠTEFLÍKOVÁ, Natália. Zmeny v metodike vykazovania obeživa a jej vplyv na menový agregát M3. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 13-16.
    article

    article