Basket

  Untick selected:   0
  1. JURČA, Pavol. Vývoj na trhu úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 17-20.
    article

    article