Basket

  Untick selected:   0
  1. BARTÓKOVÁ, Ľudmila. Ukazovateľ vonkajšej rovnováhy ekonomiky a vplyv metodiky platobnej bilancie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 23-27.
    article

    article