Basket

  Untick selected:   0
  1. 2009 ,č. 7. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal