Basket

  Untick selected:   0
  1. STRÝČKOVÁ, Jolana. Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a podmienky nároku na dávku garančného poistenia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508, 2010, č. 1, s. 127-134.
    article

    article