Basket

  Untick selected:   0
  1. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Může se podnik připravit na krizi? In Controlling : aktuální informace ze světa controllingu a systémů podporujících manažerské rozhodování. - Praha : Point Consulting, 2009. ISSN 1801-6251, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 5 - 6.
    article

    article

  Untick selected:   0