Basket

  Untick selected:   0
  1. TURECKIOVÁ, Michaela - VETEŠKA, Jaroslav. Využití konceptu kompetencí v počátečním a dalším vzdělávání. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 32 - 46.
    article

    article