Basket

  Untick selected:   0
  1. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Do popredia vstúpila racionálnosť. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2009. ISSN 1335-2008, december 2009, roč. 14, č. 12, s. 14.
    article

    article