Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠIMONOVÁ, Kamila. Kvalitativní požadavky v rámci režimu Solventnost II. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2009. ISSN 0862-6162, 2009, č. 25, s. 98 - 106.
    article

    article