Basket

  Untick selected:   0
  1. MICHALCOVÁ, Zuzana. Využívanie reklamy v období finančnej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-6]. IGMVP 2318160.
    article

    article