Basket

  Untick selected:   0
  1. 2006 ,č. 1-9. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. 26x ročne. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal