Basket

  Untick selected:   0
  1.  

    2010 ,Č. 4. Strategie : první týdeník o médiích, reklamě a marketingové komunikaci. Praha : Mladá fronta, 2010. ISSN 1210-3756 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal