Basket

  Untick selected:   0
  1. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl : optimálna integrácia a koordinácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 1, s. 12-16.
    article

    article