Basket

  Untick selected:   0
  1. 2009 ,č. 1. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

  Untick selected:   0