Basket

  Untick selected:   0
  1. ŽÁČKOVÁ, Mária. Fluktuácia a jej ovplyvňovanie. In Kablo : časopis pracujúcich koncernového podniku Kablo, Bratislava, 1981, roč. 9, č. 20, s. 2.
    article

    article

  Untick selected:   0