Basket

  Untick selected:   0
  1. 2009 ,č. 3. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1210-1095 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal