Basket

  Untick selected:   0
  1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Teoretické aspekty financovania služieb vzdelávania. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 98-102.
    article

    article

  Untick selected:   0