Basket

  Untick selected:   0
  1. GONDA, Vladimír. Vplyv inflácie na vývoj výnosov daní z príjmov. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 179-183.
    article

    article

  Untick selected:   0