Basket

  Untick selected:   0
  1. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0, s. [1-4]. Available on Internet: <http://www.siov.sk/sccf/Data/Prispevky/Gasperanova.doc>
    article

    article