Basket

  Untick selected:   0
  1. PAVELKA, Ľuboš. Vplyv zmenkovej negramotnosti na poskytovanie úverov. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 24. februára 2010, roč. 18, č. 37.
    article

    article

  Untick selected:   0