Basket

  Untick selected:   0
  1. KRČ, Miroslav - URBAN, Rudolf. Teoretické a metodologické východiska analýzy vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 45-60.
    article

    article