Basket

  Untick selected:   0
  1. KRAJČÍKOVÁ, Lucia - KRAJČÍK, Daniel. Globálna ekonomická kríza a jej dopady na trhy práce ekonomík strednej a východnej Európy. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 183-189. PMVP 2316068.
    article

    article

  Untick selected:   0